Parkering

Vi bjuder alltid på 2 timmars fri parkering - vardag som helg

Så här fungerar parkeringen:

Kameror läser av din registreringsskylt vid in- och utfart. När du anländer behöver du därför inte registrera dig eller påbörja betalning i parkeringsautomat. Det är först när du skall avsluta din parkering som du behöver registrera din bil i parkeringsautomaten.
OBS! Har du stått under 2 timmar behöver du inte fylla i ditt reg nummer och betala i parkeringsautomaten, eftersom vi bjuder på 2 timmar fri parkering. Så, ingen biljett som du behöver hålla reda på. Däremot behöver du komma ihåg ditt registreringsnummer om du väljer att betala i automat eller på nätet. Efter utförd betalning har du 15 minuter på dig att köra ut från garaget.

Så här betalar du:

Betalautomat - Betalning sker när du skall avsluta din parkering

Automatisk betalning - Anslut ditt betalkort på: betala.molndalsparkering.se

Mobil - Med Parkster, EasyPark eller Parkering Göteborg. Starta din parkering vid ankomst, zon 31299

På nätet - Betala inom 48 timmar på: betala.molndalsparkering.se

Faktura - Fakturan skickas till bilens ägare. Fakturaavgift 20 kr.

Taxa: 2 timmar fritt per dygn och per registreringsnummer, därefter 20 kr per timme dygnet runt.

Parkeringsgaraget hålls öppet mellan kl . 06-23.

Om du behöver komma åt din bil efter att garaget  låsts? Kontakta Securitas Jour: 010-470 53 00

Har du frågor, vänligen kontakta Mölndals Parkerings AB:s kundtjänst:
Telefon 031-87 54 79
E-post: mpab@mpab.molndal.se
www.molndalsparkering.se